IX KLASS

ELEKTRIÕPETUS

I. Elektriline vastastikmõju

 • Elektrilaengu mõiste. Elektrilise vastastikmõju avaldumisvormid
 • Kehade elektriseerimine
 • Kehade elektriseerimise mehhanism
 • Isoleeritud süsteem. Laengu jäävuse seadus
 • Laadumismehhanism hõõrdumisel ja kokkupuutel
 • Juhid. Dielektrikud
 • Elektriväli

II. Elektrivool

 • Elektrivoolu mõiste. Voolu suund
 • Elektrivool metallides ja elektrolüütides
 • Kuidas tuvastada elektrivoolu olemasolu?
 • Voolu toimed
 • Galvanomeeter
 • Voolutugevuse definitsioon
 • Voolutugevuse mõõtmine
 • Alalisvool ja vahelduvvool

III. Vooluring

 • Vooluallikas
 • Vooluallika tööpõhimõte
 • Vooluallikate liigid
 • Keemiline vooluallikas – galvaanielement
 • Vooluring
 • Vooluringi osade ülesanded
 • Vooluringi skeemitähised
 • Jadaühendus
 • Rööpühendus
 • Pinge
 • Pinge mõõtmine

IV. Ohm’i seadus

 • Ohm’i seadus
 • Takistuse ühik
 • Juhi takistuse sõltuvus mõõtmetest, materjalist ja temperatuurist
 • Reostaat
 • Ohmi seaduse rakendamine jadaahela korral
 • Ohmi seaduse rakendamine rööpahela korral

V. Elektrivoolu töö ja võimsus

 • Elektrivoolu töö
 • Elektrivoolu võimsus

VI. Elekter kodus

 • Jaotusvõrk
 • Elektrisoojendusriistad
 • Sulavkaitse. Lühis
 • Tarbitava elektrienergia mõõtmine. Kilovatt-tund
 • Maandamine

VII. Magnetnähtused

 • Püsimagnetid
 • Elektrivoolu magnettoime
 • Magnetväli
 • Elektromagnet
 • Mikrofon. Kõlar
 • Galvanomeeter (volt- ja ampermeeter)
 • Elektrimootor. Dünamo
 • Maa magnetväli
 • Elektromagnetism
 • Elektromagnetiline induktsioon
 • Trafo
 • Elektrienergia tootmine

SOOJUSÕPETUS

VIII. Aine ehituse mudel

 • Aine kolm olekut
 • Soojusliikumine
 • Soojuspaisumine
 • Termomeeter
 • Temperatuuriskaalad
 • Aine siseehitus tahkes olekus
 • Aine siseehitus vedelas olekus
 • Aine siseehitus gaasilises olekus
 • Difusioon

IX. Siseenergia

 • Siseenergia. Soojusenergia
 • Soojusülekanne.
 • Otsene soojusvahetus – soojusjuhtivus.
 • Konvektsioon.
 • Soojuskiirgus.
 • Soojushulk keha soojenemisel ja jahtumisel
 • Soojusliku tasakaalu võrrand.

X. Aine olekute muutused ja siseenergia

 • Faasisiirded
 • Sulamine-tahkumine
 • Aurustumine-kondenseerumine
 • Keemine
 • Sublimatsioon-härmatumine

XI. Tuumaenergia

 • Aatomimudelid
 • Atomism
 • Daltoni piljardipallimudel
 • Thomsoni rosinasaiamudel
 • Rutherfordi õhupallimudel
 • Bohr’i planetaarmudel
 • Tuumafüüsika
 • Tuumaosakesed
 • Tuumajõud
 • Seoseenergia. Massidefekt
 • Radioaktiivsed kiirgused ja nende toimed
 • Tuumareaktsioonid
 • Raskete tuumade lõhustumine
 • Tuumareaktor
 • Tuumasüntees