VIII KLASS

I. Mõõtmine. Mõõtühikud (VII klassi kordamine)

Füüsikaline suurus. Mõõtmine. Mõõtühikud
Rahvusvaheline Mõõtühikute Süsteem
Otsene ja kaudne mõõtmine
Mõõteriistad. Mõõtepiirkond. Jaotise väärtus. Mõõtmistäpsus
Kalibreerimine. Taatlemine
Kordsed mõõtühikud

II. Päikesesüsteem
Geotsentrism. Heliotsentrism
Päike
Päikesesüsteem
Maa
Kuu

II. Võnkumised ja lained
Võnkumine
Pendel
Võnkesageduse ja –perioodi arvutamine
Lained. Lainete levimiskiirus
Piki- ja ristlained
Heli
Müra

III. Valgusõpetus ehk optika
3.1. Valguse olemus ja levimine
Valgusallikad. Valguse komponendid
Valgusvihk.
Vari
Kuu- ja päikesevarjutused
Kuu faasid

3.2. Valguse peegeldumine
Peeglid
Kiirte käik tasapeeglis
Kiirte käik kumerpeeglis
Kiirte käik nõguspeeglis
Valguse hajus peegeldumine

3.3. Valguse murdumine
Valguse murdumise seaduspärasused
Valguse murdumise rakendused
Täielik peegeldus
Läätsed

3.4 Kiirte käik ja kujutised
Kiirte käik koondavas läätses
Kiirte käik hajutavas läätses
Kujutiste konstrueerimine peeglites ja läätsedes
Kujutise konstrueerimine tasapeeglis
Kujutise konstrueerimine nõguspeeglis
Kujutise konstrueerimine kumerpeeglis
Kujutuse konstrueerimine koondavas läätses
Kujutise konstrueerimine hajutavas läätses

3.5 Nägemine. Värvid
Silm
Nägemisdefektid. Prillid
Valgus ja värvid
Valgusfiltrid

IV. Liikumine ja vastastikmõju
4.1. Liikumine ja vastastikmõju

Mehaaniline liikumine. Kiirus
Inertsus. Mass
Liikumine ja vastastikmõju. Jõud
Mass ja tihedus

4.2. Jõud looduses

Gravitatsioon
Raskusjõud
Hõõrdejõud
Elastsusjõud
Dünamomeeter
Resultantjõud. Tasakaaluolek
Rõhumisjõud. Rõhk

V. Kehad voolistes

Pascali seadus
Voolise poolt temas asuvatele kehadele avaldatav rõhk
Õhurõhk
Manomeeter. Baromeeter
Archimedese seadus
Kehade ujumine
Areomeeter

VI. Töö ja energia

Mehaaniline töö

Töö ühik
Võimsus
Võimsuse ühik
Energia. Mehaaniline energia
Kineetiline energia
Potentsiaalne energia
Energia jäävuse seadus

VII. Lihtmehhanismid

Kang

Kangi tasakaalutingimus
Kang kui lihtmehhanism
Pöör. Kaldpind. Kiil. Hammasülekanne
Mehaanika kuldreegel
Kasutegur