GÜMNAASIUM V KURSUS

1) Soojusnähtused (molekulaarteooria põhiseisukohad, ideaalgaasi seadused, siseenergia, termodünaamika I ja II seadus, energeetika põhiprobleemid)

2) Aine ehituse alused (aine olekud, faasisiirded ja siseenergia, küllastunud ja küllastamata aur, vedelike omadused)