GÜMNAASIUM VI KURSUS

1) Mikromaailma füüsika (aatomimudelid, kvantmehaanika põhitõed, fotoefekt, radioaktiivsus, tuumade ehitus ja tuumaenergia)

2) Megamaailma füüsika (megamaailma mõõtühikud, vaatlusastronoomia, Maa ja Kuu, Päikesesüsteem, Päike, tähed, galaktikad, kosmoloogia põhitõed, antroopsusprintsiip)