GÜMNAASIUM III KURSUS

1) Elektri- ja magnetväli (Elektrilaeng. Laengu jäävuse seadus. Aine ja väli.  Coulomb’i seadus. Väljatugevus. Töö ekeltriväljas. Elektrivälja potentsiaal ja pinge. Pinge ja väljatugevuse seos. Väljade liitumine, superpositsiooni printsiip. Oerstedi ja Ampere katsed. Magnetväli. Aine magnetväljas. Ampere’ seadus. Lorentzi jõud. Ampere’i jõud. Elektromagnetiline induktsioon. Faraday seadus. Lenz’i reegel. Kondensaator (mahtuvus, kondensaatorpatareid, energia salvestamine). Eneseinduktsioon. Induktiivpool (induktiivsus, energia). Elektromagnetvälja energia)

2) Elektromagnetväli ja -lained (Elektromagnetvõnkumised. Suletud võnkering. Elektromagnetlaine. Elektromagnetlainete skaala. Absoluutkiirus. Elektromagnetlainetega seotud nähtused – peegeldumine, murdumine, interferents, difraktsioon, polarisatsioon. Valgus kui elektromagnetlaine. Valguse difraktsioon, interferents, polarisatsioon. Raadioside. Radar. GPS. Valguse dualismiprintsiip)