GÜMNAASIUM III KURSUS

1) Elektri- ja magnetväli (Elektrilaeng. Laengu jäävuse seadus. Aine ja väli. Tõrjutuse printsiip. Coulomb’i seadus. Väljatugevus. Elektrivälja potentsiaal ja pinge. Pinge ja väljatugevuse seos. Väljade liitumine, superpositsiooni printsiip. Kondensaator. Püsimagnet ja vooluga juhe. Ampere’i seadus. Magnetinduktsioon. Liikuvale laetud osakesele mõjuv magnetjõud. Magnetväljas liikuva juhtmelõigu otstele indutseeritav pinge.)

2) Elektromagnetism (Elektromagnetiline induktsioon. Induktsiooni elektromotoorjõud. Magnetvoog. Faraday induktsiooniseadus. Elektrimootor ja generaator. Lenzi reegel. Eneseinduktsioon. Induktiivpool. Homogeenne magnetväli solenoidis. Elektri- ja magnetvälja energia)