SISUKORD

PÕHIKOOL

VIII klass

IX klass

GÜMNAASIUM

I kursus

Sissejuhatus füüsikasse. Kulgliikumise kinemaatika

Dünaamika

II kursus

Ringjooneline ja võnkliikumine. Lained

Jäävusseadused (mehaanikas)

III kursus

Elektri- ja magnetväli

Elektromagnetism – elektromagnetvõnkumised ja -lained

IV kursus

Elektrivool. Elektromagnetismi rakendused

Aine- ja valguse vastastikmõju

V kursus

Soojusnähtused. Termodünaamika alused

Aine ehituse alused

VI kursus

Mikromaailma füüsika

Megamaailma füüsika