GÜMNAASIUM II KURSUS

1) Perioodilised liikumised (võnkliikumine, ringliikumine, lained, lainetega seotud nähtused – peegeldumine, murdumine, interferents, difraktsioon, polarisatsioon)

2) Jäävusseadused mehaanikas (liikumishulk, liikumishulga jäävuse seadus, mehaaniline töö, kineetiline energia, potentsiaalne energia, mehaanilise energia jäävuse seadus)