Videojuhend – kujutised peeglites

Kiirte käik tasapeeglis (kordamine)


Kiirte käik nõguspeeglis (kordamine). Peegli peatelg ja fookus.


Kiirte käik kumerpeeglis (kordamine). Peegli peatelg ja fookus.


Juhend punkti kujutise joonestamiseks tasapeeglis


Juhend punkti kujutise joonestamiseks nõguspeeglis


Juhend punkti kujutise joonestamiseks kumerpeeglis


Juhend lõigu kujutise joonestamiseks tasapeeglis


Juhend lõigu kujutise joonestamiseks kumerpeeglis


Juhend lõigu kujutise joonestamiseks nõguspeeglis